Corona informatie

Afspraken gaan door, in persoon hier in de spreekkamer of indien noodzakelijk, via beeldbellen

 

Uiteraard wil je weten hoe ik met de Corona (COVID-19) situatie omga. Mijn praktijk is open en de afspraken gaan in principe gewoon door. De meeste gesprekken vinden vanaf nu in de spreekkamer plaats.

Uitzondering:

Echter, in het geval van gezondheidsklachten van de cliënt, of van de therapeut doe ik de gesprekken via beeldbellen. Daarbij volg ik de richtlijnen van het RIVM omtrent preventie en hygiëne. Dit houdt onder andere in dat ik geen consulten met fysieke aanwezigheid geef indien ik klachten van niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging of koorts of ernstiger heb. Ik verwacht van cliënten dat zij zich eveneens aan de richtlijnen van het RIVM houden en thuisblijven bij bovengenoemde klachten.

Hygienemaatregelen op de praktijk:

  • Bij de ingang van mijn praktijk zal ik doekjes neerleggen waarmee de deurklinken gebruikt kunnen worden om de buitendeuren te openen en te sluiten.
  • Om de afstand van minimaal 1,5 meter te handhaven, zal ik zelf de deur van de spreekkamer openen en sluiten en dan naar achteren gaan en afstand nemen zodat er daarna gelegenheid is om door de deur heen te gaan.
  • Gelieve bij het binnengaan en het verlaten van de praktijk de handen te wassen aan het fonteintje in de toilet.
  • En dan bij het verlaten weer een doekje te gebruiken om de deuren te openen en te sluiten
  • Ik hou zoveel mogelijk de ramen open om optimaal te ventileren

 

Beeldbellen:

In het geval van een therapeutisch gesprek met beeldbellen vindt dat als volgt plaats: ik heb een platform gevonden dat veilig is en voldoet aan de eisen van AVG en de relevante standaarden voor gezondheidszorg, qua privacy en betrouwbaarheid. Dat platform wordt geboden door Therapieland.

  • Ik zal voorafgaand aan de eerste sessie per beeldbelgesprek eerst een uitnodiging sturen per email waarin je gevraagd wordt een account te maken bij Therapieland. Het is fijn als je dat voorafgaand aan het gesprek alvast hebt gedaan.
  • Het beeldbellen werkt goed als je de browser Firefox of Google Chrome gebruikt, maar niet goed met Microsoft Edge of Safari. Firefox en Google Chrome zijn gratis te downloaden
  • Bij aanvang van het gesprek zal ik dan via Therapieland weer een email sturen met een link en een uitnodiging om aan het beeldgesprek te kunnen deelnemen.

Als er nog vragen zijn, laat het me dan alsjeblieft weten en neem contact met me op via email, telefoon of sms of whatsapp.

Vriendelijke groet,

Marion Wiethoff

20 mei 2020