Mijn werkwijze bij Psychologische hulp

Cognitieve gedragstherapie

Je moet niet alles geloven wat je denkt


Dat betekent dat ik de wijze van werken van een cognitief therapeut met die van een gedragstherapeut heb gecombineerd. Van cognitieve gedragstherapie is bekend dat zo’n aanpak bij veel problemen zeer effectief is en betrekkelijk snel tot resultaten leidt. De onderstaande tekst is deels ontleend aan de website van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

Een goede combinatie zorgt voor goede een behandeling

Elke behandeling is maatwerk. Door het toepassen van cognitieve gedragstherapie kan ik dus zowel de manier van denken en interpreteren van jou beïnvloeden, als je manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Dat hangt van het soort probleem af waar je mee komt, maar ook van jouzelf, wat voor iemand je bent. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide kanten.Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak even goed effecten hebben.
Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliënt - goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat 'anders leren denken' en 'anders leren doen' uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.

Cognitieve gedragstherapie is gebleken vaak effectief te zijn.
Klik op de onderstaande balken voor een nadere uitleg.