Aanpak bij relatieproblemen

Wat gebeurt er precies tussen jullie?

Als relatietherapeut ben ik vooral bezig met wat er tussen jullie gebeurt, in het licht van wat er voor ieder van jullie belangrijk is, of wat ieder van jullie met zich meedraagt. Heel vaak zijn de problemen al zo ernstig dat het communiceren al niet eens meer goed gaat tussen jullie. Dus daar moet ik vaak mee beginnen. Verder let ik altijd erg op de rollen die jullie beiden vervullen naar elkaar toe en hoe ieder zich gedraagt naar de ander, naar de verwachtingen van elkaar en van de relatie, het liefdesleven. Eén van de belangrijkste dingen die ik zal doen is te proberen om beide partners weer op een opbouwende manier aan het praten te krijgen met elkaar.

Allebei kunnen jullie je verhaal doen


Wat is jullie doel?

Eerst spreek ik uitgebreid met jullie allebei, vaak ook een keer met ieder afzonderlijk om te horen en te zien wat er misgaat en vooral om erachter te komen wat je wilt bereiken. Misschien gaat het eerder om tot een beslissing te komen of je nog wel met elkaar verder wil.

Misschien willen jullie een nieuwe weg vinden na een belangrijke verandering in het leven zoals bijvoorbeeld de geboorte van kinderen, of pensionering. Dan schrijf ik een rapport: een overzicht met een interpretatie van wat ik gehoord en begrepen heb en een plan van aanpak. Dat wordt uitgebreid besproken met elkaar, en eventueel aangepast indien dat nodig of wenselijk is. Daarna wordt begonnen met het plan van aanpak uit te voeren.

Overzicht behouden en communiceren

Ik vind het belangrijk met elkaar het overzicht te behouden, zodat jullie ook weten en begrijpen waar we mee bezig zijn en waarom. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie later ook samen in staat zijn om jullie problemen tegemoet te treden. Dat betekent eigenlijk altijd dat ik naar de communicatie onderling kijk en help om die te verbeteren, want communicatie is immers het voertuig om wat dan ook verder te kunnen doen. Daarbij kunnen we de inzichten en handreikingen gebruiken uit "Geweldloos communicatie".  Dat betekent ook dat ik help om gevoelens met elkaar te leren delen. Dat kan een hoop wederzijds begrip opleveren en negatieve gevoelens onderling verminderen en het werkt meestal ook erg bindend.

Opdrachten

Vaak zal ik ook oefeningen meegeven. Dat zijn bijvoorbeeld opdrachten met communicatieoefeningen, of opdrachten om op een andere wijze met elkaar om te gaan in een specifieke situatie. Soms opdrachten om te tellen hoe vaak er iets voorkomt, of opdrachten om precies bij jezelf na te gaan wat je gedachten en gevoelens zijn vlak voordat er een ruzie ontstaat of een heftige emotie. Als er dingen in de seksualiteit mis gaan, dan geef ik soms opdrachten mee om elkaar op een bepaalde manier aan te raken of aandacht te geven. Die opdrachten worden altijd van te voren besproken om duidelijk te maken wat de bedoeling er van is en hoe ze uitgevoerd kunnen worden. Achteraf bespreken we dan met elkaar hoe het ging en wat je aan die opdracht had.

Over het algemeen vind ik het prettig om bij relatietherapie langere sessies te houden, niet van 45 minuten, maar van 75 minuten. Dat doet meer recht aan jullie allebei om aan bod te komen.