Aanpak Seksuologische hulp

De breedte en de diepte in

Als je een probleem hebt op seksueel gebied, dan kijk ik als seksuoloog breder dan alleen naar wat er in bed gebeurt. Om te beginnen kijk ik naar hoe het probleem ontstaan is, maar ook naar welke zaken een rol spelen bij de instandhouding van een probleem, dus waardoor wordt het probleem misschien zelfs steeds erger.

Er kunnen veel zaken meespelen, die gaan we na

bio-psycho-sociale model
Ik gebruik daarbij het zogenaamde bio-psycho-sociale model. Dat betekent dat ik er van uitga dat seksualiteit niet iets is dat los staat van je lichaam, je denken, doen en voelen, je partner, jullie relatie en je omgeving, maar dat dat allemaal mee kan spelen.
Ik kijk naar vijf verschillende soorten oorzaken die een rol kunnen spelen.

Het lichaam
Welke lichamelijke zaken spelen een rol? Bijvoorbeeld hormonen, of de gevolgen van een chronische ziekte, drugs, of medicijngebruik, of .....?.

Denken en voelen

Hoe je denkt en voelt over seksualiteit, en seksualiteit met je patrner bepaalt hoe gemakkelijk je je kan openstellen voor de ander. Of wordt het door onzekerheid dan nog moeilijker om seks te hebben met je partner, en wordt het probleem ook daardoor steeds groter. Wat voor verwachtingen heb je ten aanzien van hoe seks zal zijn? Misschien kloppen die wel niet helemaal met de werkelijkheid.

Relatie

Ook is heel belangrijk hoe jullie relatie is en hoe jullie op elkaar reageren. Misschien spelen er wel zaken mee die te maken hebben met de wijze waarop jullie intimiteit beleven, of de wijze waarop jullie met elkaar omgaan of met elkaar praten.

Omgeving

En natuurlijk kan ook de rest van de omgeving een belangrijke rol spelen. Misschien zijn de omstandigheden waaronder jullie willen vrijen niet zo geschikt voor jou.

Vrijen

En ook de wijze waarop je vrijt, misschien jullie keuze van anti-conceptiemiddel, de mate waarin je wel of niet elkaar opwindt, het geduld dat jullie voor elkaar hebben tijdens het vrijen, jullie voorkeuren, enzovoort...

Op zoek naar de oorzaak, niet de symptomen
Kortom, als ik samen met jou ga onderzoeken waar de oorzaak ligt en welke factoren er allemaal nog meer een rol spelen bij het probleem waar je voor komt, krijg je de gelegenheid om rustig al die dingen te bespreken die een rol kunnen spelen. Het is mogelijk, dat ik vind dat er ook een medisch onderzoek plaats moet vinden. Ik zal je dan verwijzen naar huisarts, gynaecoloog of uroloog voor dat onderzoek en daarna met je de uitslagen doorspreken.

Bij de behandeling gebruik ik verschillende methoden. Eén van de methoden die ik vaak gebruik is cognitieve gedragstherapie en EMDR voor traumabehandeling.

Voor meer informatie zie ook: Hulp bij psychologische problemen