Seksuologische hulp: wat doe ik niet

Vooraf moet duidelijk zijn wat je kunt verwachten. DIt is wat ik niet doe:

  • Ik raak je nergens aan (behalve dan dat ik je een hand geef als je komt en weer vertrekt).
  • Ik doe geen oppervlakkig of inwendig lichamelijk onderzoek.
  • Ik doe niets voor dat met lichamelijk contact te maken heeft.
  • Ik bespreek met niemand dat je bij mij in behandeling bent of waarvoor, tenzij ik daar schriftelijk van jou toestemming voor heb gekregen (bijvoorbeeld huisarts, bekkenfysiotherapeut, specialist), en dan bespreek ik vooraf precies met jou wat ik wel en niet aan de orde laat komen.

Lees op deze pagina wat ik WEL doe.